Przedszkole
FILOZOFIA ZUZI Naszym celem JEST krzewienie oświaty psychologicznej oraz PSYCHOEDUKACJA w zakresie prawidłowego rozwój i potrzeb emocjonalnych, w szczególności dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu. Przedszkola Terapeutyczne ZUZIA dopasowane są do potrzeb wyjątkowych dzieci, które wymagają większej uwagi, bardziej indywidualnej relacji a także różnego rodzaju zajęć dodatkowych, które mają na celu zapewnienie lepszego startu w przyszłości.
Przedszkola ZUZIA to miejsca pełne akceptacji i radości, które w połączeniu z intensywną pracą terapeutyczną dają dziecku szansę na harmonijny rozwój. Każde dziecko uczęszczające do naszego przedszkola traktowane jest indywidualnie, tak aby czuło się u nas wyjątkowe i docenione. Nasze przedszkole dopasowane jest do potrzeb dzieci
TERAPEUTYCZNE PRZEDSZKOLE ZUZIA W ZUZI praca przedszkolaków w dużej mierze odbywa się właśnie w systemie indywidualnym (w systemie jeden nauczyciel na jedno dziecko). Plan pracy dostosowywany jest indywidualnie do każdego Dziecka – to Dziecko jest w centrum uwagi!
Grupy przedszkolne są niewielkie (4 osobowe). W ramach prowadzonych terapii kładziemy nacisk na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz rozwój mowy w oparciu o program PECS lub inne metody AAC. Kładziemy również nacisk na samodzielność. Poza tym w naszym przedszkolu wspieramy nabywanie umiejętności społecznych oraz rozwój poznawczy dziecka, co pozwala nam zadbać o harmonijny rozwój Maluchów.
Mamy świadomość, że Wy Rodzice jesteście filarem pracy z Dzieckiem - Dokładamy starań, aby mieć regularny kontakt z Wami (wspólna praca nad celami terapeutycznymi, organizacja szkoleń, spotkań ze specjalistami dla Rodziców a także wspólne spędzanie czasu). Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają możliwość skorzystania z wszystkich terapii, jakie wykonujemy w naszej placówce, zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Kładziemy nacisk na to, by terapie pomagały w uzyskaniu samodzielności oraz wspomagały rozwój społeczny.
STOSOWANE 
FORMY TERAPII: Każde dziecko ma zapewnione 5-12h różnych zajęć dodatkowych w zależności od indywidualnego planu terapii. W ramach terapii oferujemy: • Terapia logopedyczna (w każdej grupie pracuje nauczyciel logopeda) • Terapia psychologiczna (w każdej grupie pracuje nauczyciel psycholog) • Terapia pedagogiczna (w każdej grupie pracuje nauczyciel pedagog) • Fizjoterapia – rehabilitacja ruchowa (posiadamy własną salę do fizjoterapii) • Terapia metodą Integracji Sensorycznej (posiadamy własną salę do SI) • Biofeedback • Terapia Tomatisa • Terapia ręki • Muzykoterapia • Arteterapia z elementami sensoplastyki W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ZNAJDZIESZ NAS w BOGUCHWALE I STRZYŻOWIE!
PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE ZUZIA Ul. Sportowa 36-040 Boguchwała
PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE ZUZIA Ul. Sanocka 38-100 Strzyżów
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNYCH
Poradnia Zuzia rzeszów Poradnia Zuzia mielec Poradnia Zuzia Strzyżow Poradnia Zuzia Ropczyce
C.H. Nowy Swiat ul. Krakowska 20 tel: 17 7000 395 tel: 533 018 231 ul. Legionów 33 tel: 17 3000 33 tel: 533 400 757 ul. Łukasiewicza 13 tel: 17 7000 499 tel: 533 264 706 ul. Floriana 1 tel: 17 3070 103 tel: 533 184 626
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0003/16-00