KONTAKT
Przedszkole ZUZIA w Strzyżowie Przedszkole ZUZIA w Boguchwale
Telefon: +48 533 246 706 e-mail:zapisy@przedszkolezuzia.pl Telefon: +48 533 246 706 e-mail:zapisy@przedszkolezuzia.pl

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formularz Wysłano

Required

Required

Utworzenie przedszkola oraz zapewnienie jego bieżącej działalności w okresie realizacji projektu pt. ZUZIA – Utworzenie w Strzyżowie i Niechobrzu przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmufinansowane jest z środków unijnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17, Działanie/Podziałanie 9.1 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ZNAJDZIESZ NAS w BOGUCHWALE I STRZYŻOWIE!
PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE ZUZIA Ul. Sportowa 36-040 Boguchwała
PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE ZUZIA Ul. Sanocka 38-100 Strzyżów
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNYCH
Poradnia Zuzia rzeszów Poradnia Zuzia mielec Poradnia Zuzia Strzyżow Poradnia Zuzia Ropczyce
C.H. Nowy Swiat ul. Krakowska 20 tel: 17 7000 395 tel: 533 018 231 ul. Legionów 33 tel: 17 3000 33 tel: 533 400 757 ul. Łukasiewicza 13 tel: 17 7000 499 tel: 533 264 706 ul. Floriana 1 tel: 17 3070 103 tel: 533 184 626
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0003/16-00