KONTAKT
Przedszkole ZUZIA w Strzyżowie Przedszkole ZUZIA w Boguchwale
Telefon: +48 533 246 706 e-mail:zapisy@przedszkolezuzia.pl Telefon: +48 533 246 706 e-mail:zapisy@przedszkolezuzia.pl

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Formularz Wysłano

Required

Required

Utworzenie przedszkola oraz zapewnienie jego bieżącej działalności w okresie realizacji projektu pt. ZUZIA – Utworzenie w Strzyżowie i Niechobrzu przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmufinansowane jest z środków unijnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17, Działanie/Podziałanie 9.1 w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 znajdziesz nas:
Boguchwała, ul. Sportowa 12 +48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Strzyżów, ul. Sanocka 6 +48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Jasło, 
ul. Szajnochy 21 +48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Ropczyce, ul. NMP 1  48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Mielec, ul. Legionów 33 +48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Rzeszów, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 48 881 777 165, zapisy@przedszkolezuzia.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej nr RPPK.09.01.00-18-0003/16-00